Listy do Przyjaciela

Jak bardzo realnym można się stać?